< Powrót

 

 

 

 

 

 

Liberalne minimum

Niedziela 49/97 7 grudnia 1997

 

Nawiązując do uroczystości Chrys­tusa Króla, wystąpił w Radiu Maryja znany warszawski wydawca i dzia­łacz katolicki, Marcin Dybowski, przedstawiając zagrożenia dla Polski, jakie niesie propagowany usilnie etyczno-społeczny liberalizm, z jego antychrześcijańskimi i antyhumanitarny­mi tendencjami. Z tą ideologią wiąże się koncepcja państwa-minimum: umy­wa ono ręce od powinności utrzymy­wania ładu społecznego, a głoszone przez nie hasło „neutralności” ozna­cza „wolny rynek” dobra i zła, prawdy i kłamstwa. W takim organizmie pań­stwowym ma miejsce tolerowanie ak­cji rozkładowych wobec samego pań­stwa, religii i narodu, propagowanie niewiary i pornografii, czemu nikt nie ośmiela się przeciwstawić. W ten sposób państwo niszczy samo siebie i swoich obywateli.

Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna