powrót
Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Witam Wszystkich

Przy okazji wyzyty generala sił wyzwolenia Laosu z okupacji wietnamskiej i rezimu kumunistycznego , chciałbym prosić was o pomoc w nagłasnieniu tej sprawy, azeby tragedia laotanskiego narodu przyblizyła Polakom i opinii publicznej świata.
Jesli kto z was są dzienikarze a jesli zachcielibyście pomoc np. wywiad.... proszę o kontakt telefon komórkowy 0602 380 386.
Dziekuję z góry za okazywanie zainteresowanie losem narodu laotanskiego.

Pdz
Bounthanh Thammavong

 

Laotańska Rada Wykonawcza

 

na rzecz Niepodległości i Demokracji


12.02.2001 Katowice

W początkach 2000 roku w północnej części Laosu marionetkowy reżim laotański przy wsparciu okupacyjnych wojsk komunistycznego Wietnamu rozpoczął pacyfikacyjne akcje skierowane przeciwko partyzanckim oddziałom niepodległościowej opozycji.
Wobec odważnego i zdecydowanego oporu oddziałów partyzanckich rozpoczęła się trwająca do dzisiaj regularna wojna. Wojska wietnamskie stosują w niej broń chemiczną przeciwko niewinnej ludności cywilnej.
W dniu 11 lutego 2001 roku do Polski przybyli czołowi przedstawiciele laotańskiej opozycji, na czele z generałem Moua Koumisith, dowódcą sił partyzanckich walczących z wietnamskim okupantem. Celem jego wizyty jest przybliżenie Polakom, a także opinii całego świata, tej nierównej wojny prowadzonej przez komunistyczny rząd i okupacyjne wojska wietnamskie z antykomunistyczną opozycją.
Generał Moua Koumisith ma 36 lat i urodził się w prowincji Xiengkhouang. Po latach emigracji spędzonych we Francji, powrócił do ojczystego kraju aby prowadzić walkę z komunistycznym wietnamskim najeĽdĽcą i jego poplecznikami. W chwili obecnej generał przebywa poza Laosem z zadaniem rozpropagowania sprawy laotańskiej w świecie demokratycznym.
W Polsce również istnieje organizacja antykomunistycznej opozycji laotańskiej biorąca początek w studenckich manifestacjach z roku 1990, prowadzonych przed ambasadą laotańską w Warszawie przeciwko obecności wojsk wietnamskich i za przestrzeganiem praw człowieka w Laosie.
Od tego czasu Organizacja Laotańskich Studentów na Rzecz Niepodległości i Demokracji działa na rzecz rozpropagowania problemu Laotańczyków ( okupacja kraju przez komunistyczny Wietnam, więzienie ludzi z powodów politycznych, łamanie praw człowieka przez reżim laotański ) na forum międzynarodowym m.in. poprzez uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych poświęconych obronie praw człowieka.
Trzy lata temu z Organizacji Laotańskich Studentów na Rzecz Niepodległości i Demokracji powstała Rada Wykonawcza na Rzecz Niepodległości i Demokracji, na której czele stoi Bounthanh Thammavong, reprezentujący Organizację na forum międzynarodowym i współpracujący z organizacjami międzynarodowymi i agendami rządowymi krajów demokratycznych.

 

Laos:

Niegdy?s potężny obszarowo i kulturowo kraj Laos ( Lane-Xang- Kraj Milionów Słoni) dziś upomina się o swoje prawo do istnienia w demokratycznym i sprawiedliwym ustroju. Na terenie Laosu żyje obecnie ponad 5 milionów obywateli. Większość ludności laotańskiej mieszka ?w wyniku zmian granic na niekorzyść Laosu-w sąsiednich krajach.
Od roku 1879, w wyniku kolonizacji ziem Laosu, przejęła kontrolę nad naszym państwem. Zaczęła się degradacja zasobów materialnych ludności oraz rozpad instytucji, które w łonie narodu sprzyjały rozwojowi więzi kulturowych i społecznych. Francja , chcąc zyskać przychylność ościennych państw (Wietnam, Kambodża, Tajlandii, Birma i Chiny) ofiarowała każdemu z nich w 1883 r. część naszego terytorium. Dokonał się w ten sposób swoisty rozbiór Laosu, niosący z sobą dalszą dewastację nie tylko zasobów naturalnych, ale głównie kultury, tradycji narodowej . Tak podzielony nasz kraj z natury rzeczy zatracił więzi społeczne, ale ?co jest warte podkreślenia ?nigdy nie utracił poczucia swej tożsamości.
Najtragiczniejszy okres w historii Laosu rozegrał się po II wojnie światowej. W czasie konfliktu wietnamskiego na naszym terytorium rozmieszczono bazy Wietkongu, w wyniku czego niszczące działanie militarne rozgrywały się na części terytorium naszego kraju, niosąc ludności śmierć, a Laosowi dalsze zniszczenie i zagładę.
Od 1975 roku Wietnam rozpoczął bezprawne zagarnianie znacznego obszaru naszej ziemi , wraz ze wszystkimi naturalnymi zasobami i znajdującą się na tym terenie infrastrukturą , przesuwając granice swego państwa 0 80 km w głąb Laosu. Stworzyło to Wietnamowi możliwość uzyskania absolutnego wpływ na dalsze losy naszej Ojczyzny. Działo się to niejednokrotnie przy udziale marionetek laotańskich-zdrajców narodu. Pod płaszczykiem przyjaznych stosunków , których wyrazem był traktat z 17.07.1977, Wietnamczycy opanowali w białych rękawiczkach, poprzez osiedlanie się w Laosie, wszystkie instytucje rządowe . Obecnie w laotańskich siłach zbrojnych znajduje się ok. 50.000 żołnierzy wietnamskich , 15 tys. wietnamskich policjantów wewnątrz laotańskiej tajnej policji, 8 tys. wietnamskich ekspertów na różnych szczeblach administracji ( centralnym, regionalnym i lokalnym) a dodatkowo ludzie, którzy wniknęli w naród laotański poprzez przymusowe związki małżeńskie.
Rok 1975 stał się początkiem straszliwej tragedii narodu laotańskiego. Marionetkowy rząd ludzi ciemnych i niewykształconych uzurpuje sobie prawo do decydowania o życiu i śmierci praktycznie każdego naszego rodaka. Powszechnym zjawiskiem są skrytobójcze mordy dokonywane pod byle jakim pozorem na niewinnych ludziach. Powszechnie stosowane tortury w tzw Obozach pracy i reedukacji spowodowały śmierć ponad stu tysięcy obywateli naszego kraju. A około miliona Laotańczyków obawiających się prześladowań musiało opuścić swój kraj. Wymownym tego dowodem jest tragiczny los i śmierć członka obecnie rządu-byłego ministra technologii i nauki Thongsouka Saysangkhi , który po sześciu lat pobytu w obozie pracy Nr 7 w prowincji Houaphane został zamęczony na śmierć, nastąpiło to 15.10.1996. podobny los może spotkać pozostających w tym obozie byłego wice ministra rolnictwa i leśnictwa ?Latsami Khaphoui , byłego wysokiego urzędnika ministerstwa sprawiedliwości oraz nieznane losy liderów Laotanskich Studentów m.n Thongpraseuth Keuakoun, Seng-Aloun Phengphan, Khamphouvieng Sisaat,Bouavanh Chanhmanivong i Somchay , którzy odważyli 26.10.1999 organizować demonstrację w stolicy Laosu-Vientiane wzywając rząd laotański do respektowania praw człowieka i wprowadzenie demokracji w Laosie .
Wolność dla Laosu!!!Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone

strona główna