Teksty Magisterium

 powrót
Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dorota Rafalska
Medjugorje: prawda czy fałsz?

Identyfikacja domniemanych "objawień" z Medjugorje w świetle kryteriów teologiczno-psychologicznych

Lublin 2003, Wydawnictwo KUL, ss. 358
ISBN 83-7363-127-5
cena 21,00 zł

Badania Pani Dr Doroty Rafalskiej mają doniosłe znaczenie dla nauk teologicznych, psychologicznych, socjologicznych i filozoficznych. Autorka zachowała w biegu badań niezwykły krytycyzm metafizyczno-teologiczny. Zwrócił na to uwagę Departament Badań. W liście skierowanym do prof. dr. Antoniego J. Nowaka OFM z dnia 2.06.2002 Komitet Badań Naukowych (Zespół Nauk Humanistycznych) pisze: "Uprzejmie informuję, ze nadesłany przez Pana Raport Końcowy (merytoryczny i finansowy) z realizacji projektu badawczego 1H01 B015 18 PB0322/H01/2000/18/ pn. Identyfikacja objawień w Medjugorje w świetle kryteriów teologiczno-psychologicznych PROMOTORSKI został oceniony przez Zespół Nauk Humanistycznych - H01. Ocena: ZNAKOMITY (67 pkt.)."Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna