Zapraszamy do zakupu książek ANTYK-u - KLIKNIJ!

HISTORIA

Wiesław Jan Wysocki

Cień Zawiszy. Ostatnie lata życia marszałka Śmigłego-Rydza

Adam Bednarczyk

Dobij mnie Europo. Wspomnienia z wojny bałkańskiej

Lucjan Rydel

Dzieje Polski dla wszystkich

Dragan M. Sotirović

Europa na licytacji. Od czetników Michajlovicia do lwowskiej AK

Wiktor Poliszczuk

Gorzka prawda. Cień Bandery nad zbrodnią UPA

Feliksa Eger

Historia masonerii i innych towarzystw tajnych

Jan Nagrabiecki

Idąc na hasło (zapiski partyzanta)

Józef Tyszkiewicz

Inkwizycja hiszpańska

Wiesław Widloch

Inną drogą. Narodowe Siły Zbrojne

Bp Władysław Bandurski

Jadwiga święta Królowa na polskim tronie

Józef Mackiewicz

Katyń. Zbrodnia bez sądu i kary

Jacek Trznadel

Kolaboranci.Tadeusz Boy-Żeleński i grupa komunistycznych pisarzy we Lwowie 1939-1941

Daniel Bargiełowski

Konterfekt renegata. Rzecz o gen. Zygmuncie Berlingu

Józef Jacek Pawelec

Kulisy Sejmu I Kadencji

Konrad Zagończyk

Między nami sąsiadami

Lubomir Czupkiewicz

Opowieść polskiego chłopca

Wiesław Stradomski

Ostatnia reduta

Wiaderny Bernard

Paweł Jasienica. Fragment biografii. Wrzesień 1939-Brygada Łupaszki 1945

Edward Mariusz Sokopp

Pisane na kolanie. Pamiętnik bez patosu 1914-1997

Stefan Korboński

Polacy, Żydzi, holocaust

Helena Radzyńska

Powrót nie był przewidziany

Jacek Trznadel

Powrót rozstrzelanej armii. Katyń - fakty, rewizje, poglądy

Jan Beszta Borowski

Pół wieku zarazy 1944-2000. Moje zapiski faktów i refleksji

Pierre de Villemarest

Stasi Markusa Wolfa. Niemiecka wojna domowa

Konstanty Piekarski

Umykając piekłu. Wspomnienia polskiego oficera z Auschwitz i Buchenwaldu

Teresa Szuch Lewtak-Stattler

Warszawskie dzieci pójdziemy w bój …

Ryszard Szawłowski

Wojna polsko-sowiecka 1939, t. 1-2

Anatol Lewicki, Jan Friedberg

Zarys historii Polski od zarania do roku 1925

Wacław Nowicki

Żywe echa. Chorał Zaniemeński. Boję się świtu. Nie wzięto nam wiary

Samuel Brodowski

Żywoty hetmanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego

FELIKS KONECZNY

Feliks Koneczny

Cywilizacja biznatyńska

Feliks Koneczny

Cywilizacja żydowska

Feliks Koneczny

Dzieje administracji w Polsce

Feliks Koneczny

Dzieje Polski t. 1-2

Feliks Koneczny

Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży

Feliks Koneczny

Dzieje Polski za Jagiellonów

Feliks Koneczny

Dzieje Polski za Piastów

Feliks Koneczny

Dzieje Rosji w zarysie

Feliks Koneczny

Dzieje Rosji t. 1-3

Feliks Koneczny

Dzieje Śląska

Feliks Koneczny

O wielości cywilizacyj

Feliks Koneczny

Polskie logos a ethos

Feliks Koneczny

Prawa dziejowe

Feliks Koneczny

Rozwój moralności

Feliks Koneczny

Święci w dziejach narodu polskiego

JÓZEF MARIA BOCHEŃSKI

o. Józef Maria Bocheński

Marksizm-leninizm, nauka czy wiara ?

o. Józef Maria Bocheński

Patriotyzm, męstwo, prawość żołnierska

o. Józef Maria Bocheński

Polski testament. Ojczyzna, Europa, cywilizacja

o. Józef Maria Bocheński

Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim

RELIGIA, OBRONA WIARY

Robert Hugon Benson

Antychryst pan świata

ks. Henryk Czepułkowski

Antykościół w natarciu. Rzecz o współczesnej masonerii

Biblia łacińsko-polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, cz. 1: Cztery Ewangelie i Dzieje Apostolskie

Wiesław Stradomski

Boże pastwisko

ks. Enrico Zoffoli

Czy "Droga" neokatechumenatu jest prawowierna?

Gilbert Keith Chesterton

Dla Sprawy

Randy Engel

Edukacja seksualna - plaga ostateczna

Leon XIII

Encyklika Aeterni patris (O potrzebie odnowienia filozofii tomistycznej)

Pius XI

Encyklika Casti connubii (O małżeństwie chrześcijańskim)

Pius XI

Encyklika Divini redemptoris (O bezbożnym komunizmie)

Leon XIII

Encyklika Humanum genus (O masonerii)

Pius IX

Encyklika Quanta cura i Syllabus

Pius XI

Encyklika Quas primas (O Chrystusie Królu)

Dariusz Zalewski

Katolewica, czyli wyśniony "Kościół" bezbożnika

Judith A. Reisman, Edward W. Eichel

Kinsey - seks i oszustwo

św. Augustyn

Księga rozmów duszy z Bogiem. Księga podręczna

Zbigniew Żmigrodzki

Meandry nowej wiary, czyli inwazja katolewicy

Abp Antoni Nowowiejski

Msza Święta t.1-2

św. Katarzyna ze Sieny

Myśli

Michaela Pawlik

Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom

Mikołaj Bierdiajew

Nowe średniowiecze

Georges Virebeau

Papieże wobec masonerii

ks. Henryk Sławiński

Przepowiadanie Chrystusowego Krzyża

ks. Józef Kruszyński

Religia żydów współczesnych

Thierry Baffoy, Antoine Delestre, Jean-PaulSauzet

Rozbitkowie ducha. Rzecz o sektach charyzmatycznych

Pierre Virion

Rząd światowy. Globalizm, Antykościół i Superkościół

Arnaud de Lassus

Sekret Matki Bożej z La Salette. O czasach ostatecznych

Św. Tomasz z Akwinu

Suma Teologiczna. Skrót pod red. ks. prof. Feliksa Bednarskiego

Marcel de La Bigne de Villeneure

Szatan w strukturach świata

Elżbieta Tomczak

Śluby Jasnogórskie Prymasa Tysiąclecia pomocą w patriotycznym wychowaniu młodzieży

Marcin Dybowski

W obronie czci do Najświętszego Sakramentu przeciwko Komunii świętej do ręki

ks. Dariusz Olewiński

W obronie Mszy Świętej i Tradycji Katolickiej

św. Wincenty z Lerynu

W obronie wiary katolickiej przeciw bezbożnym nowościom wszystkich odszczepieńców. Commonitorium

ks. Henryk Sławiński

Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej

ks. Jakub Wujek

Wykład Pisma Świętego. Postilla catholica, cz. 1

Ryszard Król, Tadeusz Kunda

Znak na słupskim Krzyżu

PUBLICYSTYKA

Elżbieta Isakiewicz

Afery, UOP, mafia. Edmund Krasowski ujawnia

Stefan Nowicki

Antysemityzm, antypolonizm. Wielkie nieporozumienie

Filip Adwent

Dlaczego Unia Europejska jest zgubą dla Polski

Kazimierz Janusz

Konfrontacje Rosja-Zachód. Zderzenie dwóch cywilizacji

Andrzej Tyszka

Kultura jest kultem wartości. Aksjologia społeczna - studia i szkice

Wacław Panek

Niedyskrecje (nie tylko muzyczne)

Mieczysław Poniatowski

Nieznane bitwy o Wałęsę

Jan Parys

Prawica dla Polski. Program polityczny

Elżbieta Isakiewicz

Przyszli po nasze głowy. Rzecz o gazecie "Nowy Świat"

Jacek Trznadel

Spór o całość 1939-2004

Marcin Dybowski

Szkic o globalizmie, rewolucji psychopedagogicznej i technikach manipulacji

Dariusz Hybel

Unia Europejska - w drodze do totalitarnego superpaństwa

Mirosław Dakowski , Jerzy Przystawa

Va bank! I FOZZ. O rabunku finansów Polski

Mariusz M. Czarniecki

W niewoli mediów. Przewodnik dla odbiorców prasy, radia, telewizji, kina, wideo

Andrzej Zybertowicz

W uścisku tajnych służb. Upadek komunizmu i układ postnomenklatury

Leszek Misiak

Wicher sypie UOP

Włodzimierz Bojarski

Więcej Polski... póki my żyjemy

Przemysław Bryksa

Wstąpienie do UE? Zagrożenia polityczne dla Polski

Rudolf Jaworek

Wypędzeni

John Laughland

Zatrute źródła Unii Europejskiej

Jadwiga Staniszkis

Zwierzę niepolityczne. Zbiór artykułów naukowych, publicystycznych oraz felietonów z lat 1970-2001

Grzegorz Rossa

Żydzi, Polacy, dialog

LITERATURA

Jacek Trznadel

Dzikie gęsi (podręczna centuria snów)

Krzysztof Kamil Baczyński

Kiedy się miłość śmiercią stała… Wybór wierszy z komentarzami i opracowaniem Wiesława Budzyńskiego

Wiesław Budzyński

Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila

Joachim Glensk

Myślę więc jestem. Aforyzmy - maksymy - sentencje

Czesława Glensk

Myśli Pań niepospolitych

Waldemar Błoński

Od Norwida do Herlinga-Grudzińskiego

Jacek Trznadel

Polski Hamlet czyli kłopoty z działaniem

Joachim Glensk

Szczęście w nieszczęściu

Magdalena Borowska

Usłyszane w ciszy

Joachim Glensk

Witold Gombrowicz. Aforyzmy, myśli , sentencje

Julian Ginsbert

Zdzich szuka matki

Julian Ginsbert

Zdzich szuka ojca

PSYCHOLOGIA

Michael Weber

Dynamika grupowa. Psychosocjotechniki w walce z cywilizacją i Kościołem

Adrien Loubier

Grupy redukcyjne. Techniki sterowania i manipulacji wewnątrz stowarzyszeń

Vladimir Volkoff

Psychosocjotechnika, dezinformacja - oręż wojny

Kazimierz Dąbrowski

Trud istnienia

Pascal Bernardin

Unia Europejska - rewolucja w edukacji powszechnej, czyli Machiavel nauczycielem

TEORIA ZARZADZANIA

John Leon, Jan Frąckiewicz

Poradnik sprawnego i efektywnego kierowania

John Leon, Jan Frąckiewicz

Systemy sprawnego działania. Teoria i praktyka

BIOGRAFIE

Jaga Rydzewska

Chesterton. Dzieło i myśl

CZASOPISMA

ABC - Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne 1(9) 2002

ABC - Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne 2(10) 2003

Antyk 8/1991

Antyk 9/10/11/12/1993

Antyk 13/14/2003

Zapraszamy do zakupu książek ANTYK-u - KLIKNIJ!