< Powrót

 

Refleksy ś.p. Piotra Skórzyńskiego

Terror pod Białymstokiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Powrót

Uwaga! FOZZ - nie dotykać!

„Nowy Świat” Nr 20, rok I, 23 grudnia 1991

 

W poprzednim numerze „Nowego Świata” informowaliśmy o pobiciu przez policję i zatrzymaniu na 48 go­dzin Marcina Dybowskiego, wydawcy książki o FOZZ. Publikujemy poniżej treść obdukcji lekarskiej. Dybowski mógł się jej poddać dopiero 20 grudnia po wyjściu z aresztu.

W kolejnych numerach „Nowego Świata” powiadomimy Czytelników o losie materiałów dokumental­nych, jakie zostały „zaaresztowane” wraz z samochodem tarpan - zarekwirowanym wydawcy przez policję.

UWAGA! Także dzisiaj na str. 4 zamieszczamy ostatnią część wywiadu z dr. Mirosławem Dakowskim, współpracownikiem i przyjacielem Michała Falzmanna, który odkrył aferę FOZZ.

 

Kliknij w zdjęcie, aby powiększyć

Powyżej fotokopia obdukcji lekarskiej Marcina Dybowakiego. Poni­żej publikujemy treść tego zaświadczenia. Redakcja dysponuje także kopią zaświadczenia lekarskiego z badania kierowcy M. Dybowskiego, Lecha Horoszki.

Pan Dybowskl Marcin ur. 10 stycznia 1962 r., dowód osobisty nr DB 7467439, podaje, że w dniu 17 grudnia 1991 r. został zatrzy­many i pobity przez policjantów w godzinach popołudniowych w Warszawie.

Dnia 20 grudnia 1991 r. stwier­dzono: otarcie naskórka na nad­garstku prawym; obrzęk stawu łokciowego prawego z rozległym krwiakiem wokół stawu i poni­żej, ograniczającym ruchowość w stawie; 2 krwiaki średnicy 2 cm na   przedramieniu   prawym; krwiak średnicy 3 cm na przed­ramieniu lewym; linijne zadrapa­nie na prawym ręku długości 8 cm; otarcie naskórka na twarzy w okolicy skroniowej; 2 krwiaki średnicy 2 cm wokół szyi.

Wyżej wymienione obrażenia mogły powstać w okolicznościach opisanych przez poszkodowanego.

Ze względu na krwiaki okołostawowe stanowią one ustawowe zwolnienie powyżej 7 dni.

Lekarz medycyny Wojciech Wall, biegły sądowy, Pruszków, ul. Promyka 40.

Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna