Nowy Testament


Ewangelia Mateusza
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Ewangelia Marka
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Ewangelia Łukasza
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Ewangelia Jana
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Dzieje Apostolskie
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
List do Rzymian
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
1 List do Koryntian
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
2 List do Koryntian
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
List do Galatów
1, 2, 3, 4, 5, 6
List do Efezjan
1, 2, 3, 4, 5, 6
List do Filipian
1, 2, 3, 4
List do Kolosan
1, 2, 3, 4
1 List do Tesaloniczan
1, 2, 3, 4, 5
2 List do Tesaloniczan
1, 2, 3
1 List do Tymoteusza
1, 2, 3, 4, 5, 6
2 List do Tymoteusza
1, 2, 3, 4,
List do Tytusa
1, 2, 3
List do Filemona
wersety 1-25
List do Hebrajczyków
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
List Jakuba
1, 2, 3, 4, 5
1 List Piotra
1, 2, 3, 4, 5
2 List Piotra
1, 2, 3
1 List Jana
1, 2, 3, 4, 5
2 List Jana
wersety 1-13
3 List Jana
wersety 1-14
List Judy
wersety 1-25
Apokalipsa Świętego Jana
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna